ماهی سیچیلاید

ماهی گوشتخوار

در این مقاله قصد به معرفی  ماهی سیچیلاید پرچمی که یک ماهی آرام و صلح جو میباشد را داریم  ماهی سیچیلاید پرچمی به آکواریوم گیاه کاری شده همراه با فضاهای مناسب برای مخفی شدن نیاز دارد.

سیچلاید نام گروهی از ماهیان است ماهیان خانواده سیچلاید در راسته سوف‌ماهی‌سانها هستند نوعی از ماهیان سیچلاید ، سیچیلاید های لیمویی هستند. سیچلاید های لیمویی را را بهتر است با سایر سیچلاید های هم خلق و خو ی خود نگهداری کرد

ماهی گوشتخوار

ماهی اوراتوس از انواع سیچلایدهای  افریقاییست که بسیار تندخو و محاجم میباشد. کمتر ماهیی توانایی مقابله با ان را خواهد داشت و بهتر است این ماهی زیبا را به صورت تک  گونه یا با هم خانواده های افریقایی خود

 ماهی سیچیلاید گورخری یا زندانی ماهی از دیگر ماهیان زینتی هانواده بزرگ سیچیلاید ها است این ماهی که بخاطر ترکیب رنگ زیبا و راه راهی که دارد بسیار پرطرفدار است مناسب برای نگهداری در آکواریوم آب شیرین میباشد

 در این مقاله قصد به معرفی یکی از اعضای خانواده ی ماهی سیچیلاید که نوعی ماهی زینتی گوشتخوار پرطرفدار به حساب می آید به نام ماهی سیچیلاید الکتریک یلو یا همان ماهی سیچیلابد ماکرو را داریم ماهی زینتی سیچیلاید ماکرو ماهی خوش رنگ و خوش ترکیب است که آن را با عنوان سیچیلاید قناری نیز میشناسند